Verksamhetsgrupper

Husets verksamhetsgrupper är föreningsutskott som sysslar med en specifik verksamhet, exempelvis konsert eller skate.

Verksamhetsgrupperna har egna möten och en egen budget. Varje grupp har också en person som ansvarar för att gruppen sammanträder och för protokoll på sina möten. Denna post tillsätts på årsmötet.

Precis som på medlemsmöten är alla medlemmar röstberättigade på verksamhetsgruppernas möten. Verksamhetsgruppernas möten utlyses i kalendern som går att hitta här på hemsidan.

Välkommen!