Styrelse

Ordförande
David Llerena
Fastighetsansvarig
0722172850 David.llerenaswe@gmail.com

Vice Ordförande
Leonardo Quieroz Gonzales

Driftansvarig
0707660045
leo.que.gon@gmail.com

Kassör
Hampus Mörner
07088393313

Ledamot
Hannes Bengtsson
0708627160

Ledamot
Joel Powell
PR-ansvarig

0723369696

Ledamot
Algot Sandin