Spel

Spelrummet används av ett flertal olika föreningar. Dessa har sina egna permanenta speldagar då rummet oftast används av föreningen. Speldagarna fördelas övergripande på UHs årsmöte, och löpande justeringar kan göras av spelgruppsansvarig vid ändrade förhållanden (om det behövs kommer spelgruppsmöten att hållas om parterna inte kan komma överens).

Vill man boka rummet i förväg någon av dagarna som är en förenings permanenta speldag måste man kontakta respektiver förening god tid i förväg och hör om det är ok att man tar deras dag. Är rummet ledigt (en bokad dag) är det ok att nyttja det, men när föreningen dyker upp skall man snabbt och smidigt kunna lämna rummet. Uppstår problem kan man kontakta spelgruppsansvarig.

Rikard Tröger, 073-951 01 18 eller rikard.troger@outlook.com

Namnlös
Föreningar                                               Speldagar                       Kontaktperson
Atlantis (Warhammer/40K)                      Onsdag + Söndag               Rikard Tröger
UPPercut (Fighting TV-spel)                     Tisdag + Lördag                 Erik Malm
Uppsala Smash (SSBM)                              Fredag                                  Felix Björklöf
Uppsala Yu-Gi-Oh! (Kortspel)                   Lördagar                             Malte Banck
A2-Ungdomar (ej spel)                                Torsdag                               Alberto Perea Düring

Kontaktuppgifter
Namn                                                       Telefonnummer                Digitalt (på Facebook)
Rikard Tröger                                           073-951 01 18                    ”Atlantis Uppsala”
Erik Malm                                                 070-736 67 71                    ”UPPercut Fighting”
Felix Björklöf                                           072-944 84 53                    ”Uppsala Smash”
Malte Banck                                             072-921 90 91                    ” Uppsala Yugioh”
Alberto Perea Düring                               018-12 95 83                     ”N/A”
Kontakt: spel@ungdomenshus.net