Pressmeddelande!

PDF version finns att ladda ned här

Den senaste tiden har det skett flera saker efter vilket vi känner att vi måste hålla allmänheten uppdaterad i frågan om Ungdomens Hus framtid.

“Ungdomens Hus är en central del av Uppsalas kulturliv och historia och vi tycker det är skamligt hur politiker och tjänstemän misskött denna process” – Sergej Laura Brändén, ordförande.

I och med valet förra året och tillträdet av en ny kulturnämnd har vi bjudit in nämndemännen till studiebesök på Ungdomens Hus. Vi anser att det är viktigt för beslutsfattare att besöka verksamheten de ska fatta beslut om så de har en så heltäckande och korrekt bild av verkligheten som möjligt.

Tyvärr har endast tre av 22 ledamöter och ersättare hittills valt att besöka verksamheten. Vi är ytterst besvikna på politikernas bristande intresse för Uppsalas enda medlemsstyrda ungdoms och kulturhus.

Samtidigt har kulturförvaltningen misskött sitt arbete. På nämndens sammanträde den 26 november beslutades följande:

Att uppdra åt kulturförvaltningen att tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning och fastighetsägaren, och i samspel med representant för föreningen Ungdomens Hus, kostnadsberäkna en totalrenovering av fastigheten Dragarbrunn 3:1

samt

Att uppdra åt kulturförvaltningen att fortsätta föra en kontinuerlig dialog med föreningen Ungdomens Hus om föreningens behov av lokaler.

Antalet möten som bokats sedan dess kan räknas på en hand, majoriteten har blivit inställda och de som blivit av har ägnats till att förklara för förvaltningens tjänstemän vad föreningens verksamhet egentligen är och inte till att arbeta fram en lösning. Samtal om kostnadsberäkning har helt uteblivit. Ett färdigt förslag ska presenteras för nämnden den 22 Maj och beslut ska fattas den 13 Juni.

“Tiden börjar bli väldigt knapp nu och vi är rädda för att varken politiker eller tjänstemän tar denna frågan eller våra ståndpunkter på allvar” – Sergej Laura Brändén, ordförande.

Med bakgrund av detta väljer vi nu att gå ut offentligt med denna information, samt vår vision för hur ett Ungdomens Hus skulle organiseras efter en renovering då politiker och tjänstemän verkar vara ointresserade av våra tankar och åsikter.

Vision

Vår huvudsakliga prioritet är att bevara och värna om ungdomars egna ansvar och självbestämmande över sina utrymmen. Därför anser vi att föreningen Ungdomens Hus även i fortsättningen ska styra över hela fastigheten. Förlorar föreningens medlemmar makten över sitt hus så förlorar föreningen hela sitt syfte. Därför ställer vi oss kategoriskt emot alla förslag som innebär att föreningen tvingas dela fastigheten med andra aktörer.

Med det sagt så välkomnar vi alla typer av frivilliga samarbeten. Föreningens syfte är att tillhandahålla en mötesplats, en plattform som ungdomar med egna initiativ kan fylla, oavsett om initiativen kommer från våra medlemmar eller utomstående grupper och föreningar. Så länge man inte bryter mot vår värdegrund och får sin bokning godkänd på av medlemmarna är all verksamhet organiserad av och för ungdomar välkommen hos oss.

Vi vill också poängtera att det är viktigt att föreningen och vi ungdomar behåller ansvaret för driften av huset. Det som gör Ungdomens Hus unikt idag är att Huset faktiskt är ungdomarnas. Det är vi som sköter driften av huset. Detta leder till att våra besökare upplever sig som mer än bara besökare, de är en del av en gemenskap där vi alla tar gemensamt ansvar för vårt hus och vår fritid, där det inte finns några vuxna som styr och ställer och pekar med hela handen på vad som ska och inte ska göras utan någon som helst förståelse för ungas behov och intressen.

Vi förstår naturligtvis att en renovering kommer vara en stor ekonomisk investering på både kort och lång sikt och att politikerna måste känna sig trygga i att pengarna spenderas på något vettigt. Därför välkomnar vi en närmare kontakt och dialog med både politiker och tjänstemän före renoveringen för att säkerställa att alla är nöjda med riktningen projektet går i, samt regelbunden uppföljning av verksamheten efter renoveringen så att vi tidigt kan hjälpas åt att vidta nödvändiga åtgärder, till exempel kompetensutveckling för förtroendevalda, anställda och engagerade medlemmar.

“När det kommer till kritan vill vi helt enkelt fortsätta göra det vi gör idag, fast i nya, lagom fräscha lokaler som ger oss bästa möjliga förutsättningar att genomföra vår vision om ett kulturhus av och för ungdomar” – Sergej Laura Brändén, ordförande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *