Kommunens beslut

Den 12e december beslutade Uppsala kommuns kulturnämnd:

att inte fortsätta förhyra fastigheten Dragarbrunn 3:1 med målsättningen att kunna lämna lokalerna 2020-12-31,

att uppdra åt kulturförvaltningen att beställa en utredning av verksamhetsanpassning av den gamla seniorrestaurangen Karl-Johan åt föreningen Ungdomens Hus att uppdra åt kulturförvaltningen

att fortsätta föra en kontinuerlig dialog med föreningen Ungdomens Hus om verksamhetsanpassning av den nya lokalen, samt

att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram ett förslag till nyttjanderättsavtal av lokalen Karl-Johan med föreningen Ungdomens Hus

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *