Historia

Året var 1985. Uppsalas ungdomar och unga vuxna hade på den tiden ytterst begränsade möjligheter till fritid- och kulturaktiviteter. Det som fanns tillgängligt för ungdomar då var nationerna som enbart var öppna för universitetsstuderande. Ungdomar tog strid för sin rätt till en meningsfull fritid. De tog strid för ett kulturhus som de själva kan driva och förvalta. De tog strid för tillgång till lokaler. ”Huset” är inget som kommunen har skänkt till Uppsalas ungdomar – Huset är resultat av kamp och självorganisering.

Ungdomens Hus tillhandahåller ett ungdomscafé där du kan fika, mer eller mindre, till självkostnadspris. Huset har en konstataljé där du är fri att få utlopp för din kreativitet och konstnärlighet. har en konsertscen där många av Uppsalas musiker och kulturarbetare för första gången fått möjligheten att uppträda. Huset har under åren fostrat och skolat entreprenörer och framtidens ledare. Huset har gett otaligt många ungdomar möjligheten att utvecklas och lära sig ledarskap, organisering och ekonomi. Huset har gett ungdomar chansen att våga pröva.

Detta har vi lyckats med trots att föreningen arbetat i motvind under alla dessa år. Kommunen har aldrig uttryckt sitt fulla stöd för föreningens arbete. Många politiker vill inte kännas vid Huset. I snart trettio år har ungdomar och unga vuxna på ideell basis och med stort engagemang sett till att Huset och dess värderingar lever vidare.

Allt började med 60-70 ungdomar som kallade till torgmöten, bedrev opinionsarbete och förde dialog med kommunen för att få till ett Ungdomens Hus. Det fick så stort genomslag att SVT gjorde en dokumentär om deras kamp. Kampen för ett Ungdomens Hus. Denna kamp är fortfarande aktuell. Varje år brottas vi med en marginaliserad budget – varje år slåss vi och tar strid för föreningens existensberättigande. Främst genom att producera kulturevenemang, hålla öppna demokratiska möten och ge ungdomar någonstans att hänga oberoende av plånbokens tjocklek, kulturell identitet, könstillhörighet eller sexuell läggning. Huset är öppet för alla.

Detta är den eviga kampen för ungdomars rätt i samhället.

Kampen för Huset (1985)

1985 spelade SVT in en dokumentär om hur ungdomarna i Uppsala kämpade sig till det hus och den verksamhet vi har idag.