Historia och nutid

Sedan 1986 har Föreningen Ungdomens Hus funnits på Svartbäcksgatan 32 i Uppsala. Föreningen drivs av ungdomar för ungdomar där inga personer från vuxenvärlden är inblandade. Det är en autonom, demokratiskt och medlemsstyrd förening som driver en rad verksamhetsrum och replokaler av unga människor boende i Uppsala län. Det finns även ett café med fika och enkel mat till näst intill självkostnadspris. Ungdomens Hus är en alkohol och drogfri förening som värnar om en trygg plats där unga skapar sin vardag. Det är Uppsala kommun som upplåter Svartbäcksgatan 32 till föreningen och ett årligt ekonomiskt bidrag. Idag har vi många engagerade medlemmar, andra föreningar och organisationer som håller evenemang i våra lokaler, en styrelse och två anställda.

Välkommet hit!