Föreningen

Så funkar huset

Medlemmar

Vem som helst kan bli medlem i föreningen Ungdomens Hus och det kostar 50kr per år (25kr efter 1 oktober). Som medlem kan man använda Husets olika verksamhetsrum, engagera sig i någon av verksamhetsgrupperna, arrangera ett evenemang eller hyra en replokal. Man har även rösträtt på medlemmarnas samt verksamhetsgruppernas möten när man blivit medlem.

Styrelsen

På årsmötet väljs en styrelse som har det högsta ansvaret när det gäller allt i Huset. Styrelsen sköter bland annat personalfrågor, drift, samarbeten och andra större frågor som rör hela föreningen. Styrelsen jobbar ideellt och annonserar ut sina möten via kallelser på Ungdomens Hus. Alla medlemmar har rätt att gå på dessa styrelsemöten men det är bara styrelsemedlemmar som har rösträtt. Kontaktinformation till styrelsemedlemmarna hittar du under Kontakt eller på styrelse@ungdomenshus.net.

IMG_1807

Verksamhetsgrupper

I föreningen finns det för tillfället fem verksamhetsgrupper. Antalet varierar från år till år beroende på vad det finns för intressen i föreningen. Verksamhetsgrupperna har en egen budget samt en ansvarig som väljs på årsmötet och som företräder gruppen. Alla som deltar i gruppernas verksamhet gör det ideellt på sin fritid.

Personal

Ungdomens Hus har två personer som är anställda direkt av föreningen:

Cafébiträde Agnes Öberg jobbar dagligen i caféet och ansvarar även för att ge medlemmar caféutbildning vid visat intresse. Agnes går att nå under caféets öppettider som är 14-19 samt via telefon: 018 12 95 83.

Dagledare Klara Hanning ansvarar för en stor del av föreningens ekonomi, administration och har till uppgift att assistera föreningens styrelse, verksamhetsgrupper och medlemmar när de behöver det. Klara går att nå på klara@ungdomenshus.net, på telefon via: 018 12 95 83, under kontorets öppettider som är vardagar: 11- 18