Bokning

För medlemmar

Alla medlemmar är välkomna att boka och hämta ut nycklar till Ungdomens Hus och dess olika verksamhetsrum, vare sig det är för eget bruk eller öppna evenemang. Kontakta vår dagledare så hjälper vi dig!

För externa arrangörer

Föreningar och organisationer är välkomna att arrangera sina evenemang hos oss. När icke medlemmar bokar lokalerna betalas en hyra. Den är mellan 500 – 7000 kronor beroende på om det är en privatperson, organisation eller företag. Kontakta dagledaren för mer information!

Praxis

Praxis är att inte upplåta lokalerna åt politiska partier eller partipolitiska ungdomsförbund, religiösa samfund, privata fester, aktiviteter som riktas mot en äldre målgrupp eller annan aktivitet som bedöms strida mot föreningens syfte.


Deposition tar vi alltid ut, nyckeldeposition är 200 kronor och städdeposition är 500 kronor. De pengarna ges tillbaka om vi fått tillbaka nyckel och lokalerna är lämnade i bra skick.