Bilda

Föreningen Ungdomens Hus samarbetar sedan ett par år tillbaka med Studieförbundet Bilda. Bilda hyr två permanenta replokaler i huset och har, sedan 2017, även en kommunfinansierad projektledare knuten till föreningen. Projektledarens roll är dels att stötta föreningen generellt och specifikt, och dels att utveckla verksamhet på UH i samarbete med föreningens medlemmar.

Vill du starta en studiecirkel, en konsert, föreläsning, teatergrupp eller något annat arrangemang på Ungdomens Hus? Ta kontakt med Bildas projektledare så kan vi säkert vara behjälpliga.

Projektledare: Rasmus Nilsson
Mejl: rasmus.nilsson@bilda.nu
Tel: 072-147 93 22